Vad innebär kvalitetsgaranti?

Kvalitetsgaranti på flyttstädningen
Dolores Service ger 14 dagars kvalitetsgaranti på hela flyttstädningen. Kvalitetsgarantin innebär att Dolores Service åtgärdar brister som ni eller ny ägare skulle upptäcka helt kostnadsfritt.

Om ni eller ny ägare mot all förmodan inte skulle vara nöjda med flyttstädningen så kontaktar ni oss inom 14 dagar så åtgärdas eventuella brister helt kostnadsfritt, vi måste då få tillgång till bostaden för att kunna åtgärda bristerna.

Eventuella brister skall reklameras senast inom 14 dagar efter städdag via telefon eller e-post. En fyttstädning bör helst besiktigas samma dag efter att städningen är klar för att vi skall hinna åtgärda eventuella brister innan ny hyresgäst/ägare flyttar in.

Dolores Service förbehåller sig rätten att kunna åtgärda eventuella brister i flyttstädningen då kunden eller nya ägaren reklamerat dessa senast inom 14 dagar efter städdatumet. Dolores Service betalar inte ut någon ersättning om kunden/köparen själv rättar till eventuella brister i flyttstädningen och då Dolores Service inte har fått tillfälle att åtgärda eventuella bristerna.

Kvalitetsgaranti på hemstädningen
Kvalitetsgarantin på hemstädningen innebär att städerskan kommer tillbaka och åtgärdar det som du är missnöjd med utan extra kostnad.