RUT- Enbart för privat städ

Idag är det mycket vanligt att både företag och privatpersoner anlitar städföretag för en mängd olika städtjänster. Inom företagsstäd är det vanligast med kontorsstädning och lokalstädning medan det inom privat städ är vanligast med hemstädning och flyttstädning.

I grunden skiljer sig inte tjänsterna åt – det handlar om att få det rent. Däremot skiljer det sig mellan företagsstäd och privat städ tydligt på en punkt – RUT-avdraget.

För de privatpersoner som vill anlita ett företag för hemstädning Stockholm (eller självklart i någon annan stad i landet) finns möjligheten att välja att använda sig av RUT-avdraget. De överlägset flesta utnyttjar detta eftersom man då får städningen för halva priset. När man jämför pris på hemstädning Stockholm så är det även priset efter detta skatteavdrag som visas på företagens hemsidor.

För företag är det däremot inte möjligt att få detta avdrag. I grova drag kan man därmed säga att de betalar det dubbla priset. Det är däremot en sanning med viss modifikation. Företag skriver ofta avtal på långa löptider. Utöver det är det ytor som ska städas som är betydligt större än hos en privatperson. Med andra ord blir det stora summor för städningen och självklart kan då städföretaget ge en viss rabatt. Att de däremot kommer ner till samma låga nivå som för privatpersoner är extremt ovanligt. RUT-avdraget ger hela 50% rabatt så på så vis gynnas privatpersonerna gentemot företagen.

En av orsakerna till att företag inte får denna skattereduktion är bakgrunden till att RUT och ROT en gång infördes. Skatteverket såg att det var många privatpersoner som anlitade städhjälp svart. Man betalade därmed inte någon skatt för tjänsten. Genom att införa RUT-avdraget blev det längre inte lika lönsamt att anlita svartarbete och man valde i betydligt större utsträckning att välja företag för dessa tjänster. Problemet var inte lika utbrett hos företag och det kan vara en orsak till att företag inte fick denna skattereduktion.