Hur fungerar ROT och RUT-avdraget?

Varje enskild person som betalar skatt i Sverige har rätt till rut-avdrag med 50% av arbetskostnaden gällande hushållsnära tjänster som ex. flyttstädning. Max beloppet ligger på 25 000 kronor per år för arbetande medan beloppet ligger på 50 000 kronor för pensionärer.

Vi ger 50% prel. rut-avdrag direkt på fakturan av det totala beloppet. Resterande belopp begär vi från Skatteverket. Läs mera om ROT och RUT-avdraget på skatteverkets hemsida om husarbeten.